Kempens Diamantcentrum, Nijlen

Hoe ontstonden vzw Briljante Kempen en het Kempens Diamantcentrum?

Toen duidelijk werd dat de Kempense diamantnijverheid gedoemd was om te verdwijnen, groeide bij de Nijlense Heemkring De PoempDavidsfonds Nijlen en enkele voormalige diamantbewerkers de wens om dit stukje dorpsgeschiedenis voor het nageslacht te bewaren. Van april 1989 tot december 1992 publiceerde de Heemkring in zijn driemaandelijks tijdschrift De Poemp de artikelenreeks ‘Diamant, een schitterend verhaal’, een zesdelig overzicht van een eeuw lokaal diamantverleden. De eerste impuls om het diamantair erfgoed van de gemeente te inventariseren, te registreren en te ontsluiten kwam dus van De Poemp.

website : http://www.briljantekempen.be